Lukk

Mosebeslag for papptak

Mosebeslag for papptak

Mosebeslag for papptak (shingeltak) har en helt rett utforming. Det finnes flere typer papptak. Felles for slike tak er at de er helt flate eller har kun små forhøyninger i eventuelle skjøter.

Disse mosebeslagene monteres fortløpende på takets møne – kant i kant.

Framgangsmåte for montering av mosebeslag for platetak:

• Påfør lim på beslaget

• Snu beslaget og plasser det på toppen av mønet

• Klem og stryk på oversiden av mosebeslaget slik at limet fordeler seg godt mot underlaget

Best effekt får man ved å montere mosebeslag på nytt tak, dette på grunn av den forebyggende effekten og at takets levetid øker betraktelig. Virkningsgraden ved ettermontering vil variere noe basert på regn/nedbør, takvinkel, taktekking og mengde mose. Ved store mengder mose vil man få raskere effekt ved å rengjøre taket (børste/vaske) før man montere mosebeslagene. Vi anbefaler alltid slik rengjøring før mosebeslaget monteres!

Her finner du svar på spørsmål vi jevnlig får fra våre kunder. Les her

Se instruksjonsvideo: