Lukk

Mosebeslag for platetak

Mosebeslag for platetak

Mosebeslag for platetak har en utforming som er tilpasset profilen på mønepannen. Mosebeslaget har en knekk som gjør at enden på beslaget legger seg litt ned på neste profil. Denne knekken gjør at mosebelagene får en liten overlapping, som igjen skaper en sammenhengende og pen rekke med mosebeslag på hele mønepannen.

Framgangsmåte for montering av mosebeslag for platetak:

• Påfør lim på beslaget

• Snu beslaget og plasser det på mønepannen

• Klem og stryk på oversiden av mosebeslaget slik at limet fordeler seg godt mot underlaget

Best effekt får man ved å montere mosebeslag på nytt tak, dette på grunn av den forebyggende effekten og at takets levetid øker betraktelig. Virkningsgraden ved ettermontering vil variere noe basert på regn/nedbør, takvinkel, taktekking og mengde mose. Ved store mengder mose vil man få raskere effekt ved å rengjøre taket (børste/vaske) før man montere mosebeslagene. Vi anbefaler alltid slik rengjøring før mosebeslaget monteres!

Her finner du svar på spørsmål vi jevnlig får fra våre kunder. Les her

Se instruksjonsvideo: